';

ECO International

Enable Change Openness

ECO International – Enable Change Openness

De meest recente onderzoeken laten zien dat ongeveer 2/3 van alle veranderingstrajecten in ondernemingen mislukken. Of hebben niet het gewenste gevolg, omdat niet of niet voldoende aan  verschillende voorwaarden is voldaan. Het negeren van deze voorwaarden leidt direct tot verzet tegen de verandering. Overigens ongeacht de mogelijke positieve uitkomst van het traject.

Hoe kan de openheid voor veranderingen (Change Openness) worden vergroot en uitgebreid? Het antwoord ligt in de bevindingen van het neurobiologisch onderzoek: Status, Certainty, Autonomy, Relatedness en Fairness ((SCARF-model)) Dit zijn de criteria waarop onze hersenen besluiten welke middelen dienen te worden geactiveerd. Of wij een traject  zullen ondersteunen of ondermijnen. Maar ook of wij ons werk met volledige toewijding en enthousiasme doen, of in gedachten al ontslag hebben genomen.

ECO International heeft zich ten doel gesteld om ondernemingen, leidinggevenden en werknemers te ondersteunen, om veranderingen positiever aan te pakken, openheid te ontwikkelen en te behouden. Wij geloven dat het in staat zijn om te veranderen een van de belangrijkste voorwaarde is voor het toekomstige succes van een onderneming. Het vermogen om veranderingen te omarmen en te verwezenlijken is altijd al van cruciaal belang geweest voor een gelukkig leven.