The real voyage of discovery consists not in seeking new landscapes, but in having new eyes

                                                                                                                                                            Marcel Proust

In onze verknoopte kenniseconomie is coöperatief werken geen Soft Skill meer, maar een basisvereiste. We hebben dringend behoefte aan rustmomenten, nieuwe manieren van uitwisselingen nieuwe manieren om ons te positioneren ten overstaande van de economische indicatoren. Er moet een betere manier van uitwisseling komen om saamhorigheid, verbinding en vertrouwen te voelen: de kampvuurmeeting. Bij elkaar zitten, geaard, met waarderingen respect voor elkaar, voor verschillende individuele ervaringen. Maar eveneens in overeenstemming en in verbinding met onze collectieve diep verankerde kennis en deze verbinding ook kunnen voelen.

Het gaat namelijk niet alleen over het nieuwe, het andere en het onbekende in situaties van veranderingen, maar ook over waar we vandaan komen en over de kennis, die we in onze evolutionaire ontwikkeling hebben samengebracht.
Het gaat erom, het zoeken naar de onzichtbare verbindingen tussen mensen weer te beleven, en ons onze eigen dynamiek, onze onderliggende eigen taal en ons DNA weer bewust te worden, en dit gezamenlijk ondervinden een nieuwe betekenis te geven. Zelfs als dit niet zichtbaar is op het eerste gezicht. Vergelijkbaar met de zwaartekracht, die wij weliswaar niet kunnen zien, maar toch voortdurend voelen.

Gatherings, een intensief “bijeenkomen” bij het kampvuur en informatie uitwisselen was en is bij de nomaden (o.a. Eskimo’s in Groenland en Touareg in de Sahara) een essentiële en onmisbare vorm van communicatie. Daar kunnen wij van leren: gesprekken voeren in plaats van alleen maar een Meeting organiseren. Elkaar vinden, de ander zien zoals hij/zij is en kunnen accepteren. Onze hersenen zijn hier gek op: wij hebben als sociale wezens een sterke behoefte aan binding. Positieve ervaringen in het team stimuleren het beloningscentrum in de hersenen.

ROI (Return on Investment)door ROS (Return on Society) 

De  Kgotla’s van stammen in Botswana zijn een interessant voorbeeld: in een openbare meeting wordt de kennis en de wijsheid van ieder individu en de gehele groep benut. Allen zitten in een kring en iedereen, die wat wil zeggen, komt aan het woord en mag zijn zegje doen. Beslissingen worden altijd bij consensus genomen.

Kampvuurmeetings genereren vertrouwen. En vertrouwen is het belangrijkste verbindingsmiddel voor High Potential Teams.